Misztériumok Baráti TársaságaA Misztériumok Baráti Társasága Kultúrtörténeti Egyesület szeretettel köszönti a honlapunkat felkeresőket. Ezen a lapon a következő kérdésekre találják meg a választ:
Mivel foglalkozik ez az Egyesület?
Miért tértek vissza a régi beavatottak?
Mit jelent a misztériumok kifejezés?
Vajon mindez egy új eszme?
A jelenlegi misztériumi beavatások szintén veszélyesek?
Mi célt szolgál ez az új meditációs módszer?
Mi az a szint amelyet az Egyesület eddig elért?
Milyen munkákat végez az Egyesület?
Mit nyernek mindebből a meditációt végző tagok?
Milyen meditációs szinteken tart az Egyesület?
Van-e valamilyen szabály, vagy előírás amelyet be kell tartanunk?
Hogyan végezzük a meditációkat és az kerül-e valamibe?
Kik alkalmasak e meditációs módszerre?

Mivel foglalkozik ez az Egyesület? Elsősorban az ősi misztériumok újra indításával. A régi misztériumok beavatottjai a múltban túllépték az akkori földi emberiség fejlettségi szintjét, ezért más, fejlettebb bolygókra születtek tanulni. Most tömegesen visszatértek, és újra közöttünk vannak.

Miért tértek vissza a régi beavatottak? Azért, mert a Földünk a Vízöntő korszakban az úgynevezett védett bolygók szintjére kerül avégett, hogy itt testben élő tanítók igen magasrendű tanításokat adjanak részükre. Ezen tanításokért tértek vissza a régi beavatottak.

Mit jelent a misztériumok kifejezés? Személyes megtapasztalását mindazoknak az igazságoknak és kozmikus törvényeknek, amelyeket minden vallás tanít. Ezen a következőket értjük: a létesülés felett álló és azt létre hozó isteni tudat személyes megtapasztalását, az anyagi világunknál finomabb dimenziók létezésének átélését, kapcsolat felvételt az ott levő fejlett tudatokkal, és az ezekben a dimenziókban előírt munkák végzését. Mindezeket kizárólag, és csakis kizárólag az isteni akarat szerint, azzal folyamatosan egyeztetve.

Vajon mindez egy új eszme? Nem. Mint utaltunk rá, ezek a beavatási misztériumok már a régmúlt korokban is léteztek. Minden csoportosulásban és népben, mindig voltak olyanok, akik személyesen is meg akartak győződni a tanítások igazságáról. Ez a fejlettebb embertípus éhezte az igazságot, ők mindig a fajuk szellemi elitjéhez tartoztak. Ezek a belső szellemi, lelki éhséggel rendelkezők fejlődésben a tömegek előtt jártak, és igényelték a több ismeretet. A régi misztériumok beavatási módszerei azonban életveszélyesek voltak. Mivel teljes transz állapotában történtek, a bármely okból történő hirtelen visszatérésnél nem volt idejük az erőket kiengedni, és ez annak idején maradandó károsodást vagy esetleg halált is okozott. Ezért is erősen megválogatták a beavatásra kerülőket.

A jelenlegi misztériumi beavatások szintén veszélyesek? Nem, mert ez a mostani új beavatási módszer meditációban, féltranszos állapotban történik. Tudatunk a gondolat szabadságával képes a testtől távol kihelyezkedni. Kihelyezkedünk, de azért tudunk a testünkről is, és bármikor visszajöhetünk károsodás nélkül. Biztonsági szelepként megtanultuk a kihelyezkedés során felszedett kozmikus erők kiengedését, az úgynevezett kikeszonozást. Ez a művelet hasonló a mélytengeri búvárok keszonozásához, ahol nyomáskiegyenlítés zajlik, nálunk erők kiegyenlítése folyik a keszonozással. Tizenhat éve működik ez a meditációs módszer minden pszichikai és egészségi probléma nélkül.

Mi célt szolgál ez az új meditációs módszer? A régi beavatottakhoz hasonlóan a mai korszak logikailag felfejlődött emberének irányt, útmutatást és legfőképpen személyes tapasztalást ad az egész létesülés valódi céljáról és értelméről, és létesülés által akart fejlődésről. Ez, mint tananyag, a Vízöntő korszak emberének jött le.

Mi az a szint amelyet az Egyesület eddig elért? Az egész létesülést és összefogó és vezérlő erő és dimenzió szinteken járunk és ott tudatos munkákat végzünk az egész emberi faj érdekében. Idegen kifejezéssel, a Szamszára és a Nirvána feletti összefogó erőkben vagyunk.

Milyen munkákat végez az Egyesület? Tudatosan készítjük elő, a Vízöntő korszak új, magasabb rendű, tisztultabb erkölcsiségű, és eszmerendszerű világához – természetesen a magasabb dimenziókban megismert isteni tervek alapján - az egész Föld mágikus rendszereit. Az ősi korokban létesített szent és tiszta területeket újra helyreállítjuk, feltisztítjuk; és a szentséget és tiszta erkölcsiséget sugárzó berendezéseket újra működésbe hozzuk. Ez munka az egész Föld atmoszféráját igen pozitív irányba változtatja.
Szintén isteni akarat, hogy a Föld mágikus védelmét az egész létesülésre vonatkozóan ki kell terjeszteni, és a legnagyobb negatív erők ellen is létre kell hozni. Jelenleg ennek a kiépítése is folyamatban van.
Lejött az a tananyag, melyek révén feltérképezhettük a létesülés nagy részé. Meditációban nem gyakorlott emberek számára is hozzáférhetővé tettük a létesülés jobb megértését és dimenzióutazással történő megtapasztalást.

Mit nyernek mindebből a meditációt végző tagok? A munkákat az egész emberiségért és a fejlődésért önzetlenül végezzük. Az egész létesülésre érvényes az a törvény, hogy amit másnak adunk, azt magunk kapjuk vissza. Tehát a visszaható sorsunk, - indiai szóval karmánk, - azt eredményezi,hogy belső fejlődésünk jelentősen felgyorsul.

Milyen meditációs szinteken tart az Egyesület? Az istentudati eggyéváltsági szinteken. A Lét a Van, Atman, Brahman, Mennyei Atya, Létesülés Ősoka - mindegy hogyan nevezzük - néz a szemeinkkel, hall a füleinkkel, érzékel általunk. A személytelen éntelen munka a belső tudati szintjeinket átlényegíti egyre inkább egy személytelen léttudati formává. Ennek a tudati szintnek az elérése egyben minden vallásnak kitűzött és elérendő igen magas célja is.

Van-e valamilyen szabály, vagy előírás amelyet be kell tartanunk? Számunkra a legfontosabb szabályok: a másokkal szembeni nem ártás törvénye, és a másokért végzett önzetlen munka tiszta szándéka. Más szabály lényegében nincs, mert e szabályok minden tevékenységünket áthatják. Munkáinkat a létesülést vezető Buddhákkal és az Avatárokkal közösen, azokat az isteni szándékokkal és isteni tervekkel állandóan egyeztetve végezzük.

Hogyan végezzük a meditációkat és az kerül-e valamibe? Meditációinkat, tanításainkat az Internetre kilépve, műsorszóró szerveren keresztül hallhatják az érdeklődők. A meditációk és a tanítások teljesen ingyenesek. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Bárki meditálhat nemre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül. A meditációk helyszínére, körülményeire nincsen előírás, - lehet egyedül és lehet közösen is végezni. Mindenki úgy hasznosíthatja a tanításokat, meditációkat, ahogy azt az életében fejlődési hajtóerőként a leghatékonyabban tudja beültetni.
Természetesen a szervezeti működés fenntartása számunkra is költségeket jelent, és ehhez elfogadunk adományokat.

Kik alkalmasak e meditációs módszerre? Minden ember egy anyagba zárt isteni tudat. Teste minden dimenziót és dimenziószintet tartalmaz, ami a létesülésben is megtalálható. Így módszerünket fizikailag bárki végezheti. Egyetlen feltétele és lényege a segíteni akarás, az önzetlen munkavégzés és a tiszta szándék.

Frissítve: 2008. 09. 24.

Creative Commons License