Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással

írta Padmaszambhava

1.
Az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással" közvetlenül
a belső tudatosság állapotába vezeti az olvasót és az "Önfelszabadítás
a Békés és Dühös Istenek ősállapota feletti elmélkedés mélységes tana
által"-ból származik.

2.
Tisztelet a Trikayának és az Isteneknek akik a belső tudatosságra
jellemző fénylő tisztaságot képviselik.

3.
Tanításom az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással"
egy közvetlen bevezetés a belső tudatosságba, az "Önfelszabadítás a
Békés és Dühös Istenek ősállapota feletti elmélkedés mélységes tana
által"-ból származik.
Fontos,hogy ezt a bevezetést a saját belső
tudatosságodba, helyesen szemléljétek, ó nemes család szerencsés fiai!
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!

4.
Emaho!
Ez az egyetlen állapota a tudatnak, amely tartalmazza a Szamszára
és Nirvána egészét.
Bár jellemző természete a kezdetektől létezik, nem ismerted fel azt.
Bár tisztasága és jelenléte folyamatos, még nem találkoztál az arcával.
Bár semmi sem akadályozza a megjelenését, még nem fogtad fel jelenlétét.
Ezért, ennek a közvetlen bevezetésnek a célja az, hogy felismerd önmagad.
Minden, amit kifejtettek a három idő Győzedelmes Egyei (a Buddhák), a
nyolcvannégyezer kapujában a Dharmának, érthetetlen, ha nem érted meg a
belső tudatosságot.
Azonban, a Győzedelmes Egyek nem tanítanak semmit mást, mint ennek a
megértését.
Bár korlátlan számú szent írás létezik, a terjedelmükben felérnek az
égig, mégis valódi jelentősége három közlésnek van, amelyek révén
megismerheted saját belső tudatosságodat.
Ezt a bevezetést A Győzedelmes Egy Eredeti Állapotának
megnyilvánulásába, a következőekben leírt gyakorlati módszerek fedik
fel, amelyeknek nincs megelőző vagy későbbi gyakorlatai.

5.
Kye-ho!
Ó, én szerencsés fiaim, hallgassátok!
Habár azt amit általában "tudatnak" neveznek, ugyan nagyra becsült és
sokat tárgyalt dolog, de még mindig nem értik meg vagy helytelenül értik
vagy csak egyoldalú módon értik.
Amíg nem értik meg helyesen, úgy ahogy az valójában van,
elképzelhetetlen számú bölcseleti elképzelés és állítás jön létre.
Továbbá, míg az átlagos egyének nem értik meg, nem tudják felismerni a
saját természetüket, és emiatt tovább vándorolnak a hat újjászületési
sors között a három világon belül és tovább szenvednek.
Ezért a saját tudatunk meg nem értése egy nagyon fájdalmas hiba.
Habár a Sravakas és a Pratyekabuddhas szeretnék megérteni a tudatot az
Anatman doktrína kifejezéseiben, mégsem sikerült megérteniük azt a maga
valójában.
Valamint vannak mások, akik kötődnek a saját személyes elképzeléseikhez
és értelmezéseikhez, és ez megbéklyózza őket és így nem észlelik a
Tiszta Fényt.
A Sravakas és a Pratyekabuddhas szellemileg elhomályosítottak a
szubjektívhez és objektívhez való kötődéseik által.
A Madhyamikas szellemileg elhomályosítottak a Két Igazság szélsőségeihez
való kötődéseik által.
A Kriya Tantra és a Yoga Tantra gyakorlói szellemileg elhomályosítottak
a Seva-Sadhaná gyakorolatához való kötődéseik által.
A Maha jóga és az Anuyoga gyakorlói szellemileg elhomályosítottak a
térhez és tudatossághoz való kötődéseik által.
A kettősségnélküliség valódi jelentését illetőleg, míg ők szétválasztják
a teret és tudatosságot eltérnek a valóságtól. Ha ez a kettő nem válik
eggyé számodra, minden kettősség nélkül, biztosan nem fogod elérni a
Buddhaságot. A saját tudatod viszonylatában és éppen úgy mindenkinél,
a Szamszára és Nirvána elválaszthatatlanok.
Mindazonáltal, mert elfogadod és megtartod a kötöttségeket és
idegenkedéseket, tovább vándorolsz a Szamszárában. Ezért el kellene
hagynod a cselekvő és tétlen dharmáidat, azaz mindet.
Mindazonáltal, az Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással
rendelkezésedre áll.
Fel kell ismerd, hogy minden dharma tökéletesíthető és befejezhető a
nagy teljes Önfelszabadításban. Ezért, bármi gyakorlat, amit végzel
tökéletessé tehető a Nagy Beteljesedésen belül.
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!

6.
Ami ezt a szikrázó tudatosságot illeti, amit "tudatnak" neveznek, bár
azt mondják, hogy létezik, de ténylegesen nem létezik.
Másfelől, mint forrás, ez az eredete a Nirvána sokféle boldogságának
és a Szamszára minden bánatának.
És mint valami kívánatos dolog, úgy szeretik a tizenegy ösvény tanaiban.
A nevét illetőleg, elképzelhetetlenül sokféle névvel illetik.
Néhányan úgy hívják, hogy a "tudat természete" vagy a "tudat maga".
Néhány Tirthikas úgy hívja, hogy "Atman" vagy az "Önmaga".
A Sravakas úgy hívja, hogy "Anatman doktrinája" vagy "önmaga hiánya".
A Chittamatrins úgy hívja, hogy "Chitta" vagy a "tudat".
Néhányan úgy hívják, hogy "Prajnaparamita" vagy a "Bölcsesség
Tökéletessége".
Néhányan úgy hívják, hogy "Tathagata garbha" vagy a "Buddhaság embriója".
Néhányan úgy hívják, hogy "Mahamudra" vagy a "Nagy Szimbólum".
Néhányan úgy hívják, hogy "Egyetlen Szellem".
Néhányan úgy hívják, hogy "Dharmadhatu" vagy a "Valóság dimenziója".
Néhányan úgy hívják, hogy "Alaya" vagy "minden alapja".
És néhányan egyszerűen úgy hívják, hogy a "szokásos tudatosság".

7.
A saját belső tudatosságodba való belépéshez három dolgot kell szem
előtt tartani:
- A gondolatok a múltban tiszták és üresek és nem hagynak maguk mögött
nyomot.
- A jövőben levő gondolatok frissek és semmi sem befolyásolja őket.
- A jelen pillanatban, amikor a tudatod a saját állapotában marad
anélkül, hogy bármit építene, a tudatosságod, ebben a pillanatban,
önmagában eléggé szokásos.
Amikor így, bármilyen csapongó gondolatok nélkül, belenézel önmagadba,
míg ott csak ez a tiszta szemlélődés van, megtalálható lesz egy világos
tisztaság anélkül, hogy a megfigyelő személy jelen lenne. Csak egy
meztelenül megnyilvánuló tudatosság van jelen.
Ez a tudatosság üres és hibátlanul tiszta, és semmi nem hozta létre.
Igazi és hamisítatlan a tisztaság és üresség kettőssége nélkül.
Nem állandó és mégis nem hozta létre semmi.
Mindazonáltal, ez nem csupán egy nemlét vagy valami megsemmisített, mert
világos és jelen való.
Nem létezik egyetlen entitásként, mert jelen van és egyértelműen sok van
belőle.
Másfelől, nem több dologként lett létre hozva, mert elválaszthatatlan és
egyetlen féle.
Ez a jellemző öntudat nem származik bármi külsőből, magán kívül.
Ez a dolgok tényleges állapotába való igazi bevezetés.

8.
Ezen a belső tudatosságon belül, a Trikaya
(Három Test) egyként elválaszthatatlan és teljesen egyként jelen van.
- Azért mert üres és sehol sem teremtett, ezért ez a Dharmakaya
(Dharma-test).
- Azért mert fénylő tisztasága az ürességre jellemzően átlátszóan
ragyog, ezért ez a Sambhogakaya (Jutalom-test / Haszon-test).
- Azért mert sehol sem akadályozott vagy félbeszakított, ezért ez a
Nirmanakaya.
Ez a három a Trikaya, teljes és teljesen egyként van jelen, ezek
alkotják az ő leglényegesebb részét.

9.
Ennek a nagyhatású módszernek a segítségével gyakorlati úton
megtapasztalhatod a saját közvetlen öntudatodat, éppen ezt és semmi
mást.
Ennek van egy rá jellemző, saját tisztasága, ami egyáltalán nem
teremtett.
Ezért, hogyan mondhatnád azt, hogy nem érted a tudat természetét?
Azonfelül, mióta meditációidban nem találsz semmit amiről meditálni
lehetne, hogyan mondhatnád azt, hogy a meditációd nem megy jól?
Míg a saját megnyilvánuló belső tudatosságod az amit elértél, hogyan
mondhatnád azt, hogy nem tudod a saját tudatodat megtalálni?
A tudat pont az, ami gondolkodik és mégis, bár kerested a gondolkodót,
hogyan mondhatnád azt, hogy nem találod?
Ezzel összefüggésben, bár a személy, mint a szellemi tevékenység oka
sehol sem létezik, de mivel a tevékenység létezik, hogyan mondhatnád
azt, hogy ilyen tevékenységek nem fordulhatnak elő?
Míg a gondolatoknak elég megengedned, hogy a saját állapotukba
kerüljenek, anélkül, hogy megpróbálnád őket bárhogy módosítani, hogyan
mondhatnád azt, hogy nem vagy képes egy nyugalomban maradni?
Míg a gondolatoknak elég megengedned, hogy olyanok legyenek, mint
amilyenek valójában, anélkül, hogy megpróbálnál bármit tenni velük
kapcsolatban, hogyan mondhatnád azt, hogy nem vagy képes, bármit tenni
velük kapcsolatban?
Míg a tisztaság, tudatosság és üresség elválaszthatatlanok és spontán
módon ön-befejezettek, hogyan mondhatnád azt, hogy a gyakorlatod során
nem viszel véghez semmit?
Míg a belső tudatosság önmagából származik és spontán módon
ön-befejezett, minden megelőző ok vagy feltétel nélkül, hogyan
mondhatnád azt, hogy nem vagy képes, hogy az erőfeszítéseid által véghez
vigyél bármit is?
Míg a felmerülő csapongó gondolatok és ezek elengedése egyidejűleg
megtörténik, hogyan mondhatnád azt, hogy képtelen vagy bármit tenni
ellene?
Míg a te saját közvetlen tudatosságod pont ilyen, hogyan mondhatnád azt,
hogy nem tudsz semmit róla?

10.
Az bizonyos, hogy a tudat természete üres és minden alapot nélkülöz.
A saját tudatod anyagtalan, mint az üres ég.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez így van vagy sem.
Ha nem is tudod bizonyosan eldönteni, hogy üres, az bizonyos, hogy az
önmagából származó ősi tudatosság tiszta volt és fénylő a legelejétől,
úgy mint a nap szíve, amely önmaga is saját magából származik.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy ez az ősi tudatosság vagy gnózis, amelyik az egy belső
tudatossága, szakadatlan, mint a folyónak fő ága, amely szakadatlanul
folyik.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy tudatban felmerülő sokféle mozgás nem fogható fel a
memória által.
Olyanok, mint az anyagtalan szellők, amelyek a légkörön keresztül
mozognak.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy mindegyik megjelenés önmagát vetíti ki, mint a képek
egy tükörben, olyan önmegnyilatkozások, amik egyszerűen megjelennek.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy a dolgok különféle jellemzői a saját állapotukba
vannak felszabadítva, mint a légkörben levő felhők, amelyek önmaguktól
származnak és ön-felszabadítottak.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.

11.
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a meditáció, ami ugyan megtörténik, de hol van az aki
meditál?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a cselekvés, ami ugyan megtörténik, de hol az aki
cselekszik?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a samaya eskü, ami ugyan megtörténik, de hol van az
aki betartja?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a beteljesedés, ami ugyan megtörténik, de hol van az
aki megvalósítja?
Tekints a saját tudatodra, megfigyelve azt újra és újra.

12.
Amikor kinézel magadból felfele az égbolt magasságába, ha nincsenek
gondolatok, amelyek vetített kisugárzások, és amikor magadba nézel a
saját belső tudatodba, ha ott nem létezik vetítő, aki gondolatokat vetít
azáltal, hogy rájuk gondol, akkor a saját finom tudatod világosan tiszta
lesz, minden vetítés nélküli.
Míg a saját belső tudatosságod Tiszta Fénye üres, ez a Dharmakaya és ez
olyan, mint a napfelkelte egy felhőtlen kivilágított égen.
Bár erről a fényről nem mondhatjuk el, hogy valamilyen alakja vagy
formája lenne, azonban, teljesen felismerhetjük.
Különösen jelentős, hogy mindezek jelentését megértetted vagy sem.

13.
Ez az önmagából származó Tiszta Fény, amelyet a kezdetektől nem hozott
létre semmi előtte lévő, a tudatosság gyereke, és mégis ő önmaga minden
szülő nélkül, ez bámulatos!
Ezt az önmagából származó ősi tudatosságot nem hozta létre semmi, ez
bámulatos!
Nem tapasztalt születést és nincs semmi ami a halálát okozhatná, ez
bámulatos!
Bár nyilvánvalóan látható, még sincs senki, aki látta volna őt, ez
bámulatos!
Bár keresztül vándorolt a Szamszárán, nem ártott neki, ez bámulatos!
Bár látta a Buddhaságot, de nem származott semmi haszna belőle, ez
bámulatos!
Bár mindenhol létezik mindenkiben, mégsem ismerte fel senki, ez
bámulatos!
Ennek ellenére azt reméled, hogy máshol, valami más gyümölcsöt is
elérhetsz ezen kívül, ez bámulatos!
Bár saját magadban létezik és sehol máshol, mégis máshol kutatsz utána,
ez bámulatos!

14.
Milyen csodálatos!
Ez a közvetlen belső tudatosság anyagtalan és világosan tiszta: ezért ez
minden látásmód legmagasabb foka.
Mindent körülfogó, mentes mindentől és bármilyen fogalom nélküli: ezért
ez minden meditáció legmagasabb foka.
Nem teremtett és világi nyelven kifejezhetetlen: ezért ez minden
cselekvés legmagasabb foka.
Anélkül, hogy keresné, a kezdetektől spontán módon tökéletessé teszi
önmagát: ezért ez minden megvalósítás legmagasabb foka.

15.
Íme a hiba nélküli, négy nagy jármű tanítása:
Első a tévedésmentes látásmód nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság világosan tiszta, és ez a világos tisztaság
hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.
Második a tévedésmentes meditáció nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez a
világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.
Harmadik a tévedésmentes cselekvés nagy járműve.
Ez a közvetlen ősi tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez
a világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek"
nevezik.
Negyedik a tévedésmentes megvalósítás nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez a
világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.

16.
Íme a négy nagy, változatlan, lényegi pontoknak nevezett "fény"
tanítása:
Első a változatlan látásmód nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a
három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Második a változatlan meditáció nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a
három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Harmadik a változatlan cselekvés nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a
három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Negyedik a változatlan megvalósítás nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a
három időben és ezért "fénynek" nevezik.

17.
Tehát, a titkos utasítások, amelyek azt tanítják, hogy a három idő egy:
Mondj le a múlt minden elképzeléséről és hagyd el minden előzményt.
Dobj el minden tervet és elvárást ami a jövőt illeti.
A jelenben, ne ragadd meg a felmerülő gondolatokat, de engedd meg a
tudatodnak abban az állapotban maradni, amely olyan, mint az ég.
Amíg az ősi állapotban vagy nincs semmi amin meditálni lehetne, ezért
nem is szükséges meditálni.
És mivel ebben az állapotban nincs semmi ami a figyelmedet elvonhatná,
ezért folyamatosan stabil éber állapotban vagy bármilyen zavaró dolog
nélkül.
Ebben az állapotban, amely meditáció nélküli és minden zavar nélküli,
mindent egy mezítelen tudatossággal figyelsz meg. A saját tudatosságod
bensőleg intelligens, bensőleg tiszta, és fénylően ragyogó.
Amikor ez az állapot megjelenik, azt Bodhicittának, azaz
"megvilágosodott elmének", nevezik.
Légy a meditáció bármilyen tevékenysége nélkül és ez túlszárnyal mindent
ami tudható.
Légy bármilyen zavar nélkül és ez maga a Lényeg fénylő tisztaságává
válik.
A megjelenések, miközben önmagukban üresek, ön-felszabadítottá válnak, a
tisztaság és üresség elválaszthatatlanok és e kettő a Dharmakaya.
Amikor nyilvánvalóvá válik számodra, hogy nincs semmi megvalósítani való
a Buddhasághoz vezető ösvényen, akkor ténylegesen a Vajra sattvát fogod
szemlélni.

18.
Tehát, a hat szélsőség legyőzésére vonatkozó utasítások:
Bár nagyon sok különböző, egymással nem egyező, látásmód van, ez a
tudat, ami a saját belső tudatosságod, valójában az Önteremtett Ősi
Tudatosság.
Ezt figyelembe véve, a néző és a nézés folyamata, nem két különböző
dolog.
Amikor nézel és észlelsz és közben keresed azt, aki néz és észlel és ha
keresed és nem találod azt aki néz, abban a pillanatban a nézésed
sikertelen.
Így, ez bár a nézésednek, mint folyamatnak végét jelenti, de önmagadat
illetőleg ez egy kezdet.
A nézés és a néző nem találhatóak.
A saját jelenlevő tudatosságod anélkül, hogy szélsőségesen az ürességbe
vagy nemlétbe esne, még az elején sem, ebben a pillanatban világosan
tisztává válik.
Pont ez az a látás mód amely a Nagy Tökéletesség látásmódja.
Tehát megérteni vagy nem megérteni valamit nem két különböző dolog.

19.
Bár nagyon sok különböző, egymással nem egyező meditáció van, a saját
szokásos jelenlevő tudatosságod közvetlenül mélyre hatoló.
A meditáció folyamata és az, aki meditál, nem két különböző dolog.
Amikor keresed a meditálót, aki elmélkedik vagy nem elmélkedik és ha
kerested ezt a meditálót és nem találtad meg őt sehol, abban a
pillanatban a meditációd sikertelen.
Így, ez bár a meditációd végét jelenti, de önmagadat illetőleg ez egy
kezdet. A meditáció és a meditáló nem találhatóak.
A közvetlen nem teremtett tudatosságod anélkül, hogy a téveszmének, az
álmosságnak vagy a nyugtalanságnak lenne kitéve, világosan tisztává
válik és ez a változatlan állapota a szemlélődésnek is egy koncentráció.
Ezért egy nyugodt állapotban megmaradni vagy nem megmaradni nem két
különböző dolog.

20.
Bár nagyon sok különböző fajta, egymással nem egyező cselekvés van, a
saját önmaga által teremtett ősi tudatosságod az Egyetlen Szellem.
A cselekvés és a cselekvő nem két különböző dolog.
Amikor azt keresed, aki cselekszik tettel vagy tett nélkül és ha
kerested azt aki cselekszik és nem találtad meg őt sehol, abban a
pillanatban a cselekvésed sikertelen.
Így, bár a viselkedésednek és cselekvésednek vége, de önmagadat
illetőleg ez egy kezdet.
A kezdetektől sem a cselekvés, sem az aki cselekszik nem volt különálló
valóság.
Anélkül, hogy hibáknak és örökölt előítéleteknek lenne kitéve, a
közvetlen tudatosságod egy nem teremtett vele járó tisztaság.
Anélkül, hogy bármit elfogadnál vagy visszautasítanál és a dolgokat
olyanoknak hagyod, mint amilyenek, csak egyedül az ilyen fajta
viselkedés vagy cselekvés tiszta.
Ezért a tiszta vagy tisztátalan tett nem két különböző dolog.


21.
Bár nagyon sok különböző fajta, egymással nem egyező megvalósítás van, a
tudat természete a belső tudatosság ami nem más, mint a spontán
tökéletesített Trikaya.
A megvalósított és a megvalósító nem két különböző dolog.
Amikor keresed az eredményt és azt, aki megvalósította azt és ha
kerested az eredmény megvalósítóját és nem találtad meg őt sehol, abban
a pillanatban a megvalósításod sikertelen.
Így ez bár a megvalósulásod végét jelenti, de önmagadat illetőleg ez egy
kezdet.
A megvalósítás és az aki elérte a megvalósítást nem találhatóak.
Anélkül, hogy kötöttségeknek vagy az idegenkedéseknek és a reménynek
vagy félelemnek lenne kitéve, a közvetlen jelenlevő tudatosságod spontán
tökéletesített jellemző tisztasággá válik.
Értsd úgy, hogy benned a Trikaya teljesen megnyilvánul.
Ezért ez maga az ősi Buddhaság megvalósítása.

22.
Ez a belső tudatosság mentes a nyolc szélsőségtől, mint például
örökkévalóság (mint filozófiai irányzat), a nihilizmustól, és a többi.
Ezért beszélhetünk arról a középútról, ahol az ember nem esik semmilyen
szélsőségbe és a belső tudatosságról, mint folyamatos éber jelenlétről.
Az üresség birtokol egy szívet, amely nem más, mint a belső tudatosság,
ezért Tathagata garbha névvel illetik, vagyis az embrió vagy a
"Buddhaság szíve".
Ha ezt megérted, akkor ez tudatosság felül fog múlni és túl fog
szárnyalni mindent. Ezért Prajnaparamita-nak vagyis a "Bölcsesség
Tökéletességének" hívják.
Mivel fel nem fogható az értelem által és a kezdetektől mentes minden
fogalmi korlátozástól, ezért Mahamudra-nak vagyis a "Nagy Szimbólumnak"
hívják.
A szerint, hogy kifejezetten felfogott vagy nem felfogott a tudatok
által, ő az alapja a Nirvána minden boldogságának és a Szamszára minden
szomorúságának, ezért Alaya-nak vagyis "a mindenek alapjának" hívják.
Azért mert a saját területén eléggé szokványos és semmikép nem
kivételes, ezt a jelen levő és világosan tiszta tudatosságot "közönséges
tudatosságnak" hívják.
Habár sok nevet adhatnak neki, még ha azok jól kigondoltak és jól is
hangzanak, a valódi értelme az, hogy ő éppen csak a közvetlenül
jelenlevő tudatosság és semmi más.

23.
Más után vágyakozni, pont olyan, mintha volna otthon egy elefántunk, de
mégis máshol próbálnánk a nyomára bukkanni.
Habár megpróbálhatod megmérni a világegyetemet egy mérőszalaggal, de nem
tudod bejárni az egészet.
Hasonlóképpen, ha nem érted meg, hogy minden a tudatból származik, nem
fogod elérni a Buddhaságot.
Ha nem ismered fel belső tudatosságod mivoltát, akkor valahol magadon
kívül fogsz kutatni saját tudatod után.
Ha pedig magadon kívül, valahol máshol kutatsz saját magad után, akkor
hogyan fogod valaha is megtalálni saját magad?
Ez pont olyan mint, az az idióta, amely egy nagy tömegben megzavarodva a
látványtól, nem ismeri fel önmagát és mindenhol kutat saját maga után,
ezzel folyamatosan elköveti azt a hibát, hogy összetéveszti magát
másokkal.
Hasonlóképpen, amíg nem látod a dolgok igazi elrendezésének a
természetes állapotát, nem tudod, hogy minden jelenség, mindaz ami
megjelenik, a tudatból származik. Ez a nemtudás pedig megint a
Szamszárába taszít.
Ha nem érted meg, hogy a saját tudatod a tényleges Buddhaság
állapotában van, akkor a Nirvána számodra homályossá válik.
A Szamszára és Nirvána közti különbséget egyszerűen a tudatlanság
illetve tudatosság jelenti.
Ebben az egyetlen azonnali tiszta tudatosságban, valójában a kettő
között nincs a lényegük tekintetében tényleges különbség.
Ha valahol a saját tudatodon kívül észleled őket, akkor ez biztosan egy
hiba.
Ezért a hiba és a hibamentesség ténylegesen egy lényegűek, ez a tudat
természetéből adódik.
Az érzékelő lények tudat-áramlásai nem különállóak, ezért a tudat
módosítatlan, kijavítatlan természetét felszabadítja maga az a tény, ha
megengeded, hogy egyszerűen a saját, eredeti, természetes állapotában
maradjon.
Ha nem tudod azt, hogy az alapvető tévedés vagy téveszme a tudatból
származik, nem érted meg megfelelően a Dharmata, azaz a valóság
természetének valódi jelentését.

24.
Tekints arra ami saját magából keletkezik és önmagának forrása.
A megjelenéseknek kezdetben valamiből eredniük kell, közben maradniuk
kell valahol, és a végén valahová el kell menniük.
Mégis, szemlélve e dolgokat, hasonlóak ahhoz, mint a varjú, amely bámul
egy kútba és amikor elrepül a kúttól, a tükröződése a vízen szintén
elindul a kúttól és nem tér vissza.
Hasonlóképen a megjelenések a tudatból erednek, felmerülnek a tudatban
és felszabadulnak a tudatban.
A tudat természete, amelynek megvan a kapacitása, hogy mindent tudjon és
mindenről tudomással bírjon, üres és tiszta.
Épp úgy mint az égbolt, az üressége és a tisztasága a kezdetektől
elválaszthatatlanok.
A saját magából származó ősi tudatosság megnyilvánul és rendszeresen
fénylő tisztasággá válik, ez a Dharmata, a valóság természete.
Bár minden jelenség, amely számodra külsőleg ölt testet, az ő
létezésének jele, amikor ezt a saját tudatodban ismered fel, akkor ez
utóbbi a tudat természete.
Mivel tudatos és tiszta, hasonlatos az éghez.
Mindazonáltal, bár alkalmazzuk a példát az égre, hogy jelezze a tudat
természetét, ez csak egy metafora vagy a hasonlat, ami dolgokat
egyoldalú módon jelzi.
A tudat természete üres, belsőleg tudatos és mindenhol tiszta.
Az ég azonban tudatosság nélküli és üres, ahogy egy élettelen holttest
üres.
Ezért az ég nem jelzi a tudat valódi jelentését.
Tehát minden zavar nélkül, egyszerűen engedd a tudatnak, hogy abban az
állapotban maradjon, amelyben olyan amilyen.

25.
Ráadásul, ez a sokféle jelenség viszonylagos igazságot képvisel, egyik
sem jön létre ténylegesen a valóságban és ezzel összhangban el is
tűnnek.
Minden dolog, minden tünemény létezése a Szamszárán és Nirvánán belül,
csupán megjelenések vagy jelenségek, melyeket az egyének egyetlen
természetű elméje észlel.
Bármilyen egyedi esetben, amikor a saját belső tudat-áramlásod
változásokon megy keresztül, felmerülnek olyan jelenségek, amiket külső
változásként fogsz észlelni.
Ezért minden amit látsz a tudat egy megnyilvánulása.
És ráadásul, minden lény az újjászületések hat birodalmában, mindent a
saját egyéni karmikus látásukon keresztül észlelnek.
A Tirthikas, akik kívülállók, mindezt az örökkévalóság kettősségeként, a
nihilizmus ellentettjeként fogják fel. A kilenc egymás utáni jármű
mindegyike saját látásmóddal rendelkezik.
Így a dolgok észlelése különböző változatos módon történik és különböző
változatos módon értelmezhetőek.
Mivel megragadod ezeket a különféle felmerülő jelenségeket, kötődsz
hozzájuk és így a hibák jönnek létre.
Tehát ami az összes jelenséget illeti, amit észlelsz, még ha ezek
felmerülnek is a tudatodban, de nem ragadod meg őket, akkor ez az
állapot a Buddhaság.

26.
A megjelenések önmagukban nem hibásak, de amiatt, hogy gondolatilag
megragadod őket, a hibák létrejönnek.
De ha tudod, hogy ezek a gondolatok csak a tudatban levő dolgokhoz
kötődnek, akkor saját magukat felszabadítják.
Minden, ami megjelenik, nem más mint a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az egész külső élettelen világegyetem megjelenik neked, mind csak
a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az érző lények hat birodalma közül mindegyik is megjelenik neked,
mindegyik csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az emberek boldogsága és a mennyországban levő Dévák élvezetei is
megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha a három gonosz végzet szomorúságai is megjelennek neked, ezek
csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az öt méreg, ami a tudatlanságot és a szenvedélyeket képviselik,
megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha a belső tudatosság, ami önmagából származó ősi tudatosság,
megjelenik neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a jó gondolatok a Nirvánába vezető út mentén megjelennek is
neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha démonok és gonosz szellemek miatti akadályok is megjelenek neked,
ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az istenek és más kiváló képességek is megjelennek neked, ezek
mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha több különféle fajta tisztaság is megjelenik neked, ezek mind
csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az egy pontra való koncentrálás, bármilyen csapongó gondolatok
nélkül, mint átélt állapot megjelenik is neked, ez is csak a tudat egy
megnyilatkozása.
Még ha a színek, amik a dolgok tulajdonságai, megjelennek neked, ezek
mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha egy jellemzők és fogalmi kidolgozások nélküli állapot megjelenik
is neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a kettősség nélküli egység is megjelenik neked, ez is csak a
tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a sehol sem teremtett létezés és nem létezés is megjelenik neked,
ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Nem létezik semmilyen megjelenés, amelyet úgy lehetne értelmezni, hogy
nem a tudatból származik.

27.
A tudat akadálytalan természete miatt, folyamatosan különböző
megjelenések merülnek fel benne.
Mint a hullámok és az óceán vize, ami nem két különféle dolog, bármi
felmerül, a tudat természetes állapotában fel is szabadul.
Mindazonáltal, ebben a szakadatlan, a dolgokat elnevező folyamatban
sokféle nevet kapott, a valódi jelentését illetőleg, az egyéni tudat nem
létezik másként, mint egyként.
Ráadásul ez az egyedülvalóság teljesen alap nélküli és mentes bármilyen
gyökértől.
Habár csak egy, mégsem keresheted egy bizonyos irányban.
Nem lehet úgy tekinteni rá, mint egy bizonyos helyen létező entitás,
mert senki és semmi sem teremtette vagy készítette.
Úgy sem tekinthető, mintha üres lenne, mert benne van saját fénylő
tisztaságának és tudatosságának átlátszó ragyogása.
Változatosnak sem tekinthető, mert az üresség és tisztaság
elválaszthatatlanok.
A közvetlen öntudat tiszta és jelenlevő.
Még ha a tevékenységek léteznek is, nincs egy cselekvő, mint okozó
tudatosság.
Még ha az élményeknek semmi lényeges természetük sincs, mégis
ténylegesen megtapasztaltatnak.
Ha így gyakorolsz, akkor minden fel lesz szabadítva.
A saját értelmi képességeidet illetőleg, mindent közvetlenül, az értelem
bármilyen beavatkozása nélkül fogsz megérteni.
Éppen ahogy a szezámmag az olaj oka és a tej a vaj oka, de ahogy az olaj
nem nyerhető préselés nélkül és a vaj sem nyerhető köpülés nélkül, úgy
minden érző lény, bár birtokolja a Buddhaság tényleges lényegét, nem
fogja megvalósítani a Buddhaságot anélkül, hogy gyakorolna.
Ha gyakorol, akkor még egy marhapásztor is felszabadítást valósíthat
meg.
Bár nem tudja a magyarázatot, rendszeresen stabilizálhatja magát ennek
az átélésében.
Például, amikor valaki megízleli a mézet a saját szájában, már nincs
szüksége arra, hogy valaki más magyarázza meg, hogy az milyen.
Ezt a belső tudatosságot meg nem értve, még a Panditák is hibába
eshetnek. Bár ők szerfelett tanultak és értelmesek a kilenc ösvény
magyarázataiban, ez mégis csak olyan lesz, mintha olyan helyekről
mesélnének, amelyeket nem láttak személy szerint.
Ami a Buddhaságot illeti, ők még meg sem fogják megközelíteni azt, egy
pillanatra sem.
Ha megérted a belső tudatosságot, minden érdemed és bűnöd felszabadul
majd a saját állapotába.
De ha nem érted meg, bármely erényes vagy gonosz tett, amit elkövetsz,
felhalmozódik karmaként, ami lélekvándorláshoz vezet, mennyei vagy
gonosz sors szerinti újjászületésre.
Ezt az üres ősi isteni tudatosságot, ami a saját tudatod maga, ha
megérted, akkor az érdem és bűn következményei soha nem fognak
megvalósulni, éppen úgy, ahogy egy forrás sem származhat az üres égből.
Magában az üresség állapotában, az érdem vagy bűn tárgya létre sem
jönnek.
Ezért a saját megnyilvánuló öntudatod, mindent meztelenül fog látni.
Ez az önfelszabadítás a meztelen tudatossággal való látással olyan nagy
mélységű, és mivel ez így van, ismerd meg behatóan ezt az öntudatot.
Mélységesen lepecsételt!

28.
Milyen csodálatos!
Ami ezt az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással"-t
illeti, amely az ember saját belső tudatosságába vagy a közvetlen
jelenlét állapotába való közvetlen bevezetés, legyen hasznára azoknak az
érző lényeknek, akik a jövőbeli elkorcsosult időknek későbbi
nemzedékeihez tartoznak, evégből minden Tantrám, Agamas-om, és
Upadesas-om szükségképpen rövid és tömör.
És bár jelenleg elterjesztettem őket, értékes kincsekként fogják
elrejteni őket, hogy azok, akiknek a jó karmája a jövőben érik meg,
fellelhessék.
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!
Ennek az értekezésnek, ami egy ember tényleges belső tudatosságába vagy
a közvetlen jelenlét állapotába való bevezetés, a neve "Önfelszabadítás
mezítelen tudatossággal való látással".
Alkotója Padmaszambhava, Uddiyanából származó mester.
Amíg a Szamszára ki nem ürül az élőlényektől, addig ezt az őket
felszabadító Nagy Munkát nem szabad abbahagyni!

(A telihold-napján, a Fa-Ökör év nyolcadik hónapjában, ezt a titkos
szöveget, aminek a neve a "Rig-pa ngo-sprod gcert mthong rang-grol",
Rigdzin Karma Lingpa tulajdonába levő "Zab-Chos zhi-khro dgongs-pa
rang-grol" sorozatba tartozik, lefordította Vajranatha, abban a
reményben, hogy ez minden lényt meg fog világosítani és javára fog
szolgálni.)
Sarva Mangalam!

(John Myrdhin Reynolds által angolra fordított)