Misztériumok Baráti TársaságaÚtmutató a meditócióhozMi az Egyesületünk célja? Az, hogy újra beindítsuk az ősi beavatási misztériumok eszméjét, és tanításait. Működjenek újra a régi beavatási intézmények és eszmék, de már az új korszak a Vízöntő fejlettségi fokának megfelelő szinten.
Nyerjen újra bizonyítást az, hogy mindazok a tanítások amelyet mint lényegi tananyagot valamennyi vallás papjai tanítanak, az igaz. Nevezetesen az, hogy az isteni tudat létezik, hogy dimenzió világok vannak, azokban tudatok vannak. Ezekbe a dimenziókba tudatilag be is tudunk menni. Ezekkel a világokkal fel tudjuk venni a kapcsolatot. Tehát bizonyosságot fogunk szerezni arról, hogy ezek az állítások léteznek. A későbbiekben miután már meggyőződtek a tanítványok arról, hogy ide ezekbe a tudatdimenziókba el tudnak menni, sőt önállóan tudnak dolgozni, akkor már bizonyos mértékben különbözni fognak a többitől, akik jó szándékkal hiszik azt, amit nekik mondanak, mert ők már nemcsak hinni fognak, hanem tudni is. Ez pedig már egy magasabb rendű szint.

A Vízöntő korszakban a logikai fejlődés már befejeződött. Most már egy új magasabb rendű tananyag kezdődik. Az, hogy a mi dimenziónkon kívül még más dimenziók is léteznek, ezekben törvények vannak, és ezeket a törvényeket meg lehet ismerni, és el lehet sajátítani. Tudatunk ezekbe be tud lépni és a dimenziókból olyan tanítások és tananyag fog lejönni, amelyekről most még nem is álmodunk. Ugyanis más dimenziókban az anyagoknak más a rezgésszintje, és mások a tulajdonságai. Ezekben igen nagy változtatásokat tudunk csinálni a mi dimenziónkból. A betegségek kezelésénél sem szabad figyelem nélkül hagyni azt, hogy más dimenziókból is súlyosan be tudnak lépni a testünkbe, onnan energiákat tudnak elszívni, és képesek az immunrendszerünket is lebénítani. Ezeknek a törvényeknek a feltárása és az egész emberiség részére közkincsé tétele is az Egyesület céljai közé tartozik. Ennek azonban vannak veszélyei is.
Mint mindennel ezzel a tudással is vissza lehet élni. A tapasztalatok szerint egyes egyének – akik az erkölcsi fejlettségben visszamaradtak -, amint egy kis tudást megszereztek azt azonnal saját céljaikra sőt mások ellen fordítják. Erre vonatkozólag közölnöm kell mindenkivel azt az isteni utasítást és parancsot, hogy ezeket a szellemi dúvadakat a fejlődés ereje ki fogja iktatni a Földről mint tudatokat. Addig is, hogy ne tudjanak másoknak ártani, még jelenlegi életükben mágikus erejük lezárásával ártalmatlanná fogja a őket tenni. Ez a lezárás részükre jelenlegi életükben szörnyű következményekkel fog járni, mert az embereknek nemcsak fizikai testük van, hanem finom testeik is vannak, csakratikus testeik is és azokban van egy energia vezeték hálózatuk is.
Amikor a csakráikkal dolgoznak és mágikus koncentrációt végeznek, akkor az történik, hogy ezeken az energia vezetékeken dolgoznak és ezeken keresztül bocsájtsák ki azokat az eszméket, programokat, mágikus energia koncentrációkat amiket létrehoztak és megvalósítottak. Ezeknél a vezetékeknél a büntető erő mint eszme a megvalósulás állapotába lép, és a semmisítő erő megkezdi munkáját. Ezeknek a vezetékeknek azonban az a jellegzetességük, hogy csak hosszú idő után lehet őket helyreállítani.
Mindaddig ameddig az energia vezetékek súlyosan hiányoznak egy emberi létformából - bár mágikusan már meg van bénítva, azonban fizikailag még jelenlegi testében működőképes –, új testet ezzel a le egyszerűsített konstrukcióval már nem tud felvenni és működtetni. Tehát a leegyszerűsített konstrukció leegyszerűsített formával is jár. Vagyis egy állati testtel. Emberi létformájukban állati erkölcsök szerint viselkedtek, tehát vissza zuhannak az állati, vagy még súlyosabb növényi létformába. A legnagyobb boszorkánymesterek a lezárási erők működésekor a kőzet forma felé irányulnak. Lassan évszázadok évezredek során építik ki újra a bonyolultabb finom testi szerkezetüket.

Kötelességem ezeket mindenkivel közölni, mert a Föld jelenlegi / 2008 / fejlettségi fokán alig - alig található olyan egyén aki a mágikus erőkkel való visszaélés egó csábításának ellent tud állni, és ezektől a visszaélésektől mentesnek tud maradni. Nagyon kérek mindenkit, hogy a meditációnkba rossz szándékkal ne akarjon belépni, mert ezek a szörnyű büntető isteni erők rá zúdulnak és mint szellemi dúvadat ki fogják törölni a mágikus erőkkel rendelkezők közül. Nemcsak hogy a meditációs erőkből semmiféle előnyhöz nem jutnak, hanem az eddig megszerzett erőiket is el fogják veszíteni. Igen súlyosan fognak károsodni. Ezt a súlyos károsodást nem mi csináljuk nem az Egyesületünk tagjai, hanem az isteni visszaható karma, amely tudja azt, hogy az az egyén mennyiszer és mennyire élt vissza az erőivel. Mindenkiről van egy isteni eszme amelyben rögzítve vannak a pozitív és negatív cselekedetek következményei, a büntetés súlyossága, ezt a büntető erőt pedig ő saját maga indítja be, illetve aktivizálja azzal, hogy tudatosan a fejlődés ereje ellen dolgozik.
A Földön való testet öltést sem mi intézzük, mert maga az isteni eszme fog határozni arról, hogy egy szellemi dúvad milyen létformára jogosult és hova kerülhet, ami fejlettségi fokának éppen megfelelő. A lezáró semmisítő erők csak az ő karmikus visszaélési fokának megfelelően működnek. Egy azonban bizonyos, ez a hely már nem a földi iskola lesz!

Ez egy csodálatos munka, egy csodálatos időszak, amikor ezer évig a tanítók segítsége által folyamatosan kapjuk a tanítást, és egészen tiszta tudatok fognak a Földön megszületni. Erre a munkára mint ezeket az eseményeket előkészítő munkára vagyunk mi mint Egyesület megbízva, hogy ez a korszak lejöhessen. Az ősi misztériumok beavatottjai - minden országban ahol ez működött - az adott ország szellemi elitjéhez tartoztak. Most sincs ez másképpen, de bár az út mindenki részére nyitva áll, az egész emberi fajért való önzetlen munkára tartósan és folyamatosan csak a szellemi elit képes. Ezen az úton azonban minden lépés igen fontos, és egyetlen lépés sem kárba veszett és nem hiábavaló.
Ez a csapat a Földünk erre a munkára küldetést kapott valódi mestereinek a vezetésével, mint minden országból kiválasztott elitcsapat fog működni. Ezek az isteni szándékok és tervek.

A későbbiekben mindezekről bővebben fogok nyilatkozni. Most az volt a lényeges hogy mindenki, aki részt vesz a foglalkozásokon megismerje ezt a nagyon komoly és súlyos figyelmeztetést. Ezek után már saját belátása szerint fogja a jövőjét rendezni. Ez nem játék, messze más, mint az eddigi különböző tanítók által leadott tananyag, mert itt a dimenziókba lépünk be, itt irtózatos erők vannak. Ha ezek az erők ellen mint kozmikus erők ellen akar dolgozni, akkor ezek igenis megsemmisítik az energia vezetékeit amikkel ártani akar a többinek, de elsősorban saját magának, mert véglegesen kivághatja magát a Földről.

Ezeket a meditációkat, és munkákat igyekezzen mindenki a tőle telhető legtisztább etikával és jó szándékkal végezni, és bizonyos, hogy az isteni segítséget meg fogja kapni. Munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Frissítve: 2008. 03. 07.

Creative Commons License